Kategoria

Uncategorized

Kategoria

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się:

– co to znaczy kierować się w życiu rozumem i/lub sercem,

– dlaczego doświadczamy trudności w stosowaniu obu podejść,

– co to jest inteligencja emocjonalna i jak możesz ją rozwijać.

Nasze życie stanowi ciąg procesów decyzyjnych pociągających za sobą różne konsekwencje. To, co w obszarze działania człowieka interesuje wielu badaczy (w tym psychologów, socjologów, a także ekonomistów), związane jest z pobudkami, które na ludzi działają najsilniej. Wiele badań naukowych, zwłaszcza eksperymentalnych, pokazuje, że motywy, jakimi się kierujemy są bardzo różne. Na potrzeby tego artykułu odniosę się do dwóch kategorii przesłanek, które wyznaczają nasze działania określanych mianem serca i rozumu.